top of page
Abstract Architect

Belastingen

Wij adviseren ondernemers, ondernemingen, vermogende particulieren en non profit organisaties op het gebied van bijna alle vormen van belasting.

Voor ondernemers en ondernemingen

 

 

Onze werkzaamheden raken de hele levenscyclus van ondernemingen en hun eigenaren:

 

De start

Bij de start hoort de keuze voor de rechtsvorm, B.V. of eenmanszaak, meerdere BV’s in een holdingsstructuur al dan niet met een personal holding. Vaak ook binnen samenwerkingsmodellen als een vennootschap onder firma, maatschap of joint venture van BV’s of in de vorm van de coöperatie.

Optimale structuur

Gedurende het bestaan van de onderneming, sturen we bij om de structuur optimaal te houden. We maken daarbij gebruik van fiscale faciliteiten als fiscale eenheid, bedrijfsfusie, aandelenfusie, juridische splitsing en juridische fusie. Ook zijn we er voor lopende vraagstukken betreffende BTW, loonbelasting en vennootschapsbelasting.

 

Aangiften

We verzorgen of begeleiden aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

 

Onroerend goed

We adviseren over aangelegenheden met betrekking tot onroerend goed, vaak ook vanuit de overdrachtsbelasting en de BTW.

 

Formeel belastingrecht en procedures

 We begeleiden fiscale controles en voeren waar nodig fiscale procedures (we proberen die liever te voorkomen vanuit kostenoverwegingen en inherente onzekerheden maar als het echt moet, dan “gaan we er voor“). We houden ons ook bezig met onderwerpen zoals boetes, inkeerregeling etc.

 

Internationaal

Als uw onderneming internationale avonturen aangaat dan levert dat meestal weer hele specifieke fiscale en juridische vraagstukken op die we voor u oplossen;

Samenwering en Overnames

We assisteren bij de groei van de onderneming door overnames of samenwerking. Hier begeleiden we niet alleen het fiscale traject maar begeleiden ook regelmatig het tot stand komen van de deal.

 

De ondernemer zelf

We kijken ook naar de positie van de ondernemer zelf met het oog op zijn of haar financiële planning. Ook de estate planning met het huwelijksvermogensregime, samenwoningsaspecten en testamenten spelen daarbij een rol. Ook schenkingen, positionering in verband met erfbelasting kunnen daarbij aan de orde komen. We houden ons ook bezig met pensioenvraagstukken, pensioenberekeningen en pensioenbrieven en met vraagstukken over stamrechten en stamrecht-BV’s;

 

Opvolging

Op tijd vragen we aandacht voor toekomstige opvolging, binnen of buiten de familie. Het “verkoopklaar” maken van de onderneming, de juiste (fiscale) structuur, minder afhankelijkheid van de huidige ondernemer, dat zijn zaken waar vaak een al paar jaar voor het “uur U” gekomen is mee begonnen moet worden. “Voorsorteren” voor het gebruik van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erfbelasting en inkomstenbelasting is daarbij ook belangrijk.

Voor zakelijke dienstverleners

Als onafhankelijke fiscalisten werken we graag voor en met andere zakelijke dienstverleners. Omdat we niet gebonden zijn aan een andere organisatie kunnen we volledig vrij adviseren.

 

Een paar voorbeelden.

 

Accountants- en administratiekantoren

houden zich meestal ook bezig met fiscaliteit, maar vaak gaan zij tot een zeker niveau en als de vraagstukken dieper gaan, hebben ze behoefte aan fiscale ondersteuning.  Dat kan gaan om advisering, om screening van complexe aangiften, om overleg met de belastingdienst, het voeren van procedures of om een second opinion. Het kan nuttig zijn om een oordeel te geven over de kansen van het voeren van een procedure afgezet tegen het financiële belang. Door met ons samen te werken, kan de accountant of het administratiekantoor zich focussen op zijn eigen werkzaamheden, maar toch zorgen dat zijn of haar cliënt optimaal geholpen wordt. Door onze onafhankelijkheid hoeft er geen zorg te bestaan dat we ‘aan de haal gaan’ met de cliënten.

 

 

Advocaten komen in hun praktijk regelmatig fiscale vraagstukken tegen. Het kan gaan om de fiscale aspecten van een procedure, om een second opinion op een fiscaal onderwerp dat van belang is, om de fiscale kant van contracten of structuren. Ook treden we regelmatig op bij overnames, niet alleen als fiscaal specialist maar ook – vanuit onze fusie- en overname praktijk – als dealmaker. Een van onze partners is fiscaal echtscheidingsspecialist. Voor de familiepraktijk is dat een terrein waar vaak vragen bestaan maar waar ook gemakkelijk fouten gemaakt worden.

 

 

Mediators zijn er voor verschillende soorten vraagstukken. In de familiepraktijk is dit bij echtscheidingen een veel gekozen oplossing. Onze echtscheidingsspecialiste kan daarbij inzicht geven over fiscale ‘valkuilen en voetklemmen’. Fiscale missers op dat vlak kunnen erg duur uitpakken. Maar een goede begeleiding brengt ook duidelijkheid en bij een scheiding is al zo veel onzeker en moeilijk. Op zakelijk terrein kunnen wij Mediators ondersteuning geven bij bedrijfswaarderingen en bijvoorbeeld bij het ontrafelen en ontvlechten van bedrijfsstructuren.

 

Notarissen hebben vaak te maken met vraagstukken op het terrein van schenk- en erfbelasting die een belangrijke rol spelen. Wij kunnen de estateplanning en financiële planning in een breder perspectief zetten. In de onroerend goed praktijk spelen overdrachtsbelastingvraagstukken een belangrijke rol. Ook op deze terreinen hebben we specialisten.

 

 

Adviseurs op het terrein van verzekeringen kunnen we niet alleen begeleiden bij de fiscale kanten en gevolgen van verschillende verzekeringen (pensioenen, lijfrenten, stamrecht-B.V.’s etc.), maar we ondersteunen hen ook bij of met fiscale en financiële planning. 

Voor vermogende particulieren

Voor particulieren met een vermogen lijkt het soms eenvoudig: alles wordt belast in box 3. De praktijk is meestal ingewikkelder en biedt soms ook onverwachte mogelijkheden. Een gedegen financiële planning is vaak belangrijk om goede afwegingen te kunnen maken. Aan de hand van duidelijke rekenmodellen kunnen keuzes voor de toekomst gemaakt worden.

Een ander belangrijk terrein is estate planning waarbij zaken als gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden of verschillende modellen voor testamenten een belangrijke rol spelen.

Voor de Non Profit sector

Bij de Non Profit sector gaat het vaak om vragen als ‘is onze Stichting belastingplichtig’ of kunnen wij de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) krijgen zodat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn en is de Stichting zelf vrij van schenk- en erfbelasting over giften en erfstellingen. Dit zijn vragen waar wij gezamenlijk mee aan de slag kunnen.

Ook zijn er vaak vraagstukken op het terrein van BTW omdat bij veel Stichtingen BTW-vrijstellingen van toepassing zijn. Dat lijkt leuk maar heeft wel tot gevolg dat de BTW op aankopen en diensten niet of niet volledig aftrekbaar zijn. Ook BTW vraagstukken rond subsidies komen vaak aan de orde.

White Structure

Neem contact met ons op

We zorgen dat we zo snel mogelijk reageren

Back to Top

BACK TO TOP

logo alleen Maquis def kopie.jpg
bottom of page